FriRes - Friidrettens Resultatsystem er det ledende systemet i Norge i dag for resultathåndtering i friidrett. Systemet kan kjøre alle rutiner fra oppsett av stevne, påmeldinger, opprop, resultater og rapportering. Systemet håndterer både individuelle øvelser og stafetter.

Det finnes også mange tilleggsmoduler til FriRes - Friidrettens Resultatsystem. Vi kan blant annet nevne

  • FriRes - FinishLynx
  • FriRes - Webresultater
  • FriRes - Tavle
  • FriRes - Storskjerm
  • FriRes - MacFinish
FriRes - FinishLynx og FriRes - MacFinish er under utbytting med en ny modul som heter AndRo - Tidtaker. Denne vil støtte begge typer systemer. Samt den vil også støtte FriSys når det kommer. Alle tilleggsmodulene krever enten egen lisens eller avtale for bruk (FriRes - Webresultater)
 
Du kan lese mer om dette på http://minidrett.andro.no Som er siden der du kan laste ned siste version av de forskjelige produktene. Samt lese om endringer og oppdateringer av FriRes og FriSys