Vi leverer datamaskiner fra flere av de store leverandørene.

Vi kan gjøre alt klart, og overføre data fra gammel maskin.

 

Dette er noen av leverandørene vi kan levere i fra:

  • HP
  • Acer
  • Lenovo
  • Asus
  • Samsung
  • Via

Vi kan også skaffe det meste av reservedeler til disse merkene, så dårlige batterier eller andre feil med maskinen kan vi også hjelpe til med å fikse.